Produceren

inproductie

Verbi kan jouw matrijs probleemloos testen en installeren. Daarnaast adviseren wij bij de installatie over de bediening middels een helder instructieboekje en een training. Naast onze matrijs leveren wij hulpgereedschap en reserve-onderdelen. Voor ons belangrijk: jij moet zo snel mogelijk op een uitstekende, betrouwbare manier gaan produceren en blijven produceren. Als we dit vanaf het begin samen doen, is de kans op succes voor het totale proces het grootst.

Wij garanderen continuïteit in de productie
Verbi-ProducerenWij staan voor onze matrijzen: wij garanderen een beter, sneller en betrouwbaarder productieproces dankzij jouw product en onze matrijs. Stilstand van de productie moet absoluut worden voorkomen. We trainen jouw mensen zodat er zelf gerepareerd kan worden wanneer mogelijk, maar met ons preventieve onderhoud proberen wij de noodzaak van reparatie te voorkomen. We bespreken voortdurend verbeteropties met onze opdrachtgevers, die kunnen leiden tot kleine aanpassingen in de matrijs of het matrijsontwerp. Mochten reparatie ondanks die preventieve zorg toch nodig zijn, dan staan wij er voor onze klant.

Productkwaliteit
Onze matrijzen hebben eigenlijk zonder uitzondering een langere levenscyclus dan die van de producten die tijdens de productie ontstaan. Maar in de loop van de tijd kunnen er vanzelfsprekend wel gebruikssporen ontstaan op een matrijs. Slijtage lossen wij snel op, waarmee we matrijzen binnen afzienbare tijd terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau. Zo garanderen wij de productkwaliteit – immer rekening houdend met veranderende normeringen.

Voortdurend optimaliseren van het productieproces
De cyclustijd optimaliseren, het verkorten van de omsteltijd, meerdere producten tegelijkertijd produceren dankzij onze wisselmatrijs: onze specialisten zijn continu bezig met het optimaliseren van jouw productieproces. We willen almaar beter, sneller en betrouwbaarder worden. Ja, we hebben 30 jaar ervaring. Maar uitgeleerd zijn we natuurlijk nooit, en technische ontwikkelingen en mogelijkheden volgen elkaar in rap tempo op. Wij investeren in cursussen en scholing. ZO blijft Verbi voorop lopen.

Productverbetering
Soms kunnen we met hele kleine aanpassingen een product of het productieproces verbeteren. Een aanpassing die er bijvoorbeeld voor zorgt dat je minder kunststof nodig hebt om tot je product te komen. Of een aanpassing die ervoor zorgt dat je jouw product maar één keer hoeft te spuitgieten: een verbetering die ervoor zorgt dat jouw product op een efficiëntere manier gemaakt kan worden.

jouw product  >>  onze matrijs  >>  produceren