Regulier onderhoud voor matrijzen in topconditie

Als producent van kunststof producten zijn je matrijzen je kapitaal. Die moeten tiptop in orde zijn om op hoog niveau te kunnen blijven produceren, zonder stilstand. Daarom is het belangrijk om je matrijzen in topconditie te houden. VERBI is niet alleen producent van nieuwe matrijzen, maar verzorgt ook het regulier onderhoud. Een interview met directeur Arjen Vos.

Waarom is onderhoud aan matrijzen zo belangrijk?
‘Een matrijs bepaalt voor het grootste gedeelte de kwaliteit van je kunststofproduct. Een matrijs moet goed aangemaakt worden, maar heeft gedurende het productieproces ook onderhoud nodig. Daarnaast heeft de matrijs net als bijvoorbeeld een auto periodiek onderhoud nodig. Hoe vaak is afhankelijk van de intensiteit waarmee hij gebruikt wordt. In ons geval doe je dat niet na zoveel duizend kilometer, maar na een bepaald aantal shots. Dat aantal hangt sterk af van het materiaal van de matrijs, het type kunststof en de omstandigheden tijdens het productieproces.’

Hoe ziet het onderhoud van een matrijs eruit?
‘We halen de matrijs volledig uit elkaar en reinigen ‘m ultrasoon. Vervolgens checken we alle kwetsbare onderdelen en vervangen we de slijtdelen. We maken een onderhoudsrapport voor onze klant en monteren de matrijs zodat hij weer kan produceren.’

Waarom verzorgen jullie als producent van nieuwe matrijzen ook het regulier onderhoud?
‘Wij hechten veel waarde aan langdurige relaties met zowel klanten als leveranciers. We werken met veel van hen al tientallen jaren samen. Regelmatig krijgen we de vraag om matrijzen te repareren omdat ze tijdens het productieproces zijn uitgevallen. Wij lossen dat dan natuurlijk zo snel mogelijk op zodat de klant weer in productie kan met de matrijs. Liever zorgen we er met preventief onderhoud voor dat een klant zorgeloos kan produceren. Daarvoor is regulier onderhoud essentieel.’

Verrichten jullie alleen onderhoud aan VERBI-matrijzen?
‘Nee. Iedereen kan bij ons aankloppen voor onderhoud van matrijzen. Samen kijken we vervolgens of, en zo ja hoe we kunnen helpen bij reparatie of onderhoud. Ons doel is natuurlijk wel dat de klant dusdanig tevreden is dat hij bij een volgende matrijs voor een VERBI-matrijs kiest.’

In steeds meer markten verschuift de focus van bezit naar gebruik. Hoe zie jij die ontwikkeling in de matrijzen-business?
‘De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Het is belangrijk om daar oog voor te hebben. Wij moeten mee in de wereld van Smart Industry, data science en connectivity. Om die reden zijn we ook partner geworden in het Fieldlab, dat in samenwerking met het Innovatiehuis in de Peelregio wordt opgezet. Wij zetten daarbij in op sensoring en daarmee het voorspelbaar maken van onderhoud van matrijzen. Wat mij betreft is servitization een stip op de horizon, ook in onze markt. Klanten gaan dan niet meer betalen voor een matrijs, maar voor het gebruik ervan.’