Annie Verdonk-de Bie overleden

Afgelopen nacht is Annie Verdonk-de Bie overleden. Zij was in 1984 medeoprichtster en naamgeefster van Verbi gereedschappen.

Annie heeft met haar enorme toewijding en inzet samen met haar man Harry het fundament gelegd voor wat Verbi nu is.

Annie